OC rolników


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych to obok OC posiadaczy pojazdów mechanicznych drugie obowiązkowe ubezpieczenie, które zobowiązane jest zawrzeć rolnik posiadający gospodarstwo rolne. 

Czytaj całość…
 
Ubezpieczenie budynków rolniczych

Na mocy Ustawy z dnia 22 maja 2003r  (DZ.U 03.124.1152 z 16 lipca 2003) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rolnik jest obowiązany  do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Czytaj całość…
 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018