Ubezpieczenia szkolne
Ubezpieczenie szkolne Oświata - kupisz je u nas!
Oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, studentów oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych zawieranych w formie indywidualnej na rok szkolny 2013/2014r.

 

Czytaj całość…
 
Ubezpieczenia rodzinne
Polisa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferuje nowoczesne ubezpieczenie "Super Grupa" dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Ubezpieczenie skierowane jest do osób indywidualnych i rodzin.
Czytaj całość…
 
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków


Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania umowy ubezpieczenia na terenie RP lub poza jej granicami.

 

Czytaj całość…
 
Podróże i pobyt za granicą

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, które zdarzyły się w okresie ubezpieczenia.

 

Czytaj całość…
 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018