Ubezpieczenia rodzinne
Kompleksowe ubezpieczenie oferowane przez Polisa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Kupisz je u nas

Ubezpieczenie na Życie „Super Grupa”

Ubezpieczenie indywidualne daje poczucie bezpieczeństwa. Ochrona Ubezpieczeniowa 24 h na dobę w Polsce i za granicą. Posiadanie polisy zabezpiecza przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych.
Ubezpieczenie posiada szeroki zakres m.in.

• Zgon Ubezpieczonego,
• Zgon w wyniku NNW,
• Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby,
• Trwały uszczerbek na zdrowiu,
• Poważne zachorowania,
• Pobyt w szpitalu,
• Pobyt w szpitalu w wyniku NNW,
• Narodziny dziecka,
• Zgon małżonka, dziecka, rodziców, teściów,
• Assistance (wszystkie świadczenia i usługi w ramach Assistance medycznego ograniczone są do kwoty 1600 zł za jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, oddzielnie dla Ubezpieczonego i Małżonka).

Sumy Ubezpieczenia:
6.000 zł - wysokość składki miesięcznej 33,40 zł
10.000 zł - wysokość składki miesięcznej 42,00 zł
14.000 zł - wysokość składki miesięcznej 52,00 zł
20.000 zł - wysokość składki miesięcznej 62,00 zł

Odpowiedzialność ubezpieczeniowa zaczyna się od 1 dnia każdego miesiąca. Ubezpieczenie dla każdego do 65 roku życia, również dla członków rodziny. Wypełnia się deklarację przystąpienia do ubezpieczenia tylko raz, składka płatna jest miesięcznie.

Dodatkowe wsparcie najbliższych w trudnych sytuacjach życiowych zależy od Twojej decyzji.
 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018