Ubezpieczenie Domku letniskowego

Jesteś właścicielem działki? Posiadasz domek letniskowy? Martwisz się co się z nim dzieje podczas twojej nieobecności? Mamy propozycję ubezpieczenia domku letniskowego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami, oraz mienie ruchome znajdujące się w domku letniskowym.

Za domek letniskowy uważany jest budynek zamieszkiwany czasowo, służący celom rekreacyjnym, oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody  powstałe w skutek :

-zdarzeń losowych tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, zalanie, deszcz nawalny.

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018