FAQ

1. Chciałbym wykupić ubezpieczenie OC komunikacyjne w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym niż dotychczas, kiedy mogę złożyć wypowiedzenie?

Jeśli chcesz zmienić obecnego Ubezpieczyciela  musisz złożyć wypowiedzenie aktualnej polisy OC na piśmie. Wypowiedzenie składa się najpóźniej na jeden dzień przed końcem dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej OC. Wypowiedzenie takie można złożyć u agenta współpracującego z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, przesłać Pocztą Polską (wtedy decyduje data nadania listu poleconego) lub e-mailem na adres dotychczasowego Ubezpieczyciela. Na składanym wypowiedzeniu musi być Twój własnoręczny podpis (wzór wypowiedzenia)

2. Kupiłem już ubezpieczenie w nowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, a zapomniałem powiadomić mojego dotychczasowego ubezpieczyciela o rezygnacji u niego z polisy. Co teraz mogę zrobić?

W takiej sytuacji zgodnie z art.28 a ust. 1 możliwe jest wypowiedzenie automatycznie wznowionej polisy ubezpieczeniowej OC. Wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie. Nie warto jednak z tym zwlekać ponieważ dotychczasowy Ubezpieczyciel naliczy sobie składkę od momentu wznowienia do chwili złożenia wypowiedzenia za każdy dzień odpowiedzialności. Wypowiedzenie takie można złożyć u agenta współpracującego z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, przesłać Pocztą Polską (wtedy decyduje data nadania listu poleconego) lub mailem na adres dotychczasowego Ubezpieczyciela. Na składanym wypowiedzeniu musi być Twój własnoręczny podpis (wzór wypowiedzenia)

3. Kupując samochód dostałem od sprzedającego polisę ubezpieczeniową, jak długo mogę z niej korzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kupujący (nabywca) może korzystać z polisy sprzedającego (zbywcy) do końca jej ważności. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo do przeprowadzenia rekalkulacji (ponownego przeliczenia) składki. Może zdarzyć się tak, że po zweryfikowaniu Twojej historii ubezpieczeniowej jako nabywcy będzie naliczona dopłata do polisy. Możesz też zrezygnować z tej polisy w dowolnym momencie i ubezpieczyć pojazd na siebie. W przypadku składania wypowiedzenia nabywcy należy to zrobić na podstawie art. 31 ust 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003r. (wzór wypowiedzenia). Wypowiedzenie nabywcy możesz złożyć u agenta współpracującego z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, przesłać Pocztą Polską (wtedy decyduje data nadania listu poleconego) lub e-mailem na adres Ubezpieczyciela polisy którą otrzymałeś przy zakupie pojazdu. Na składanym wypowiedzeniu musi być Twój własnoręczny podpis.

4. W jaki sposób mogę zapłacić u Was za polisę?

Płatność za polisę możesz dokonać: gotówką, przelewem, karta płatniczą.

Do góry
Copyright © 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms
  • Dzisiaj: 25
  • Wszystkich: 12023