Informacja o dystrybutorze

Dane Agenta

Nazwa: POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE KONTAKT MONIKA HANO

Nazwa agenta Adres siedziby agenta Rodzaj pośrednika Numer wpisu do rejestru agentów
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo - Finansowe KONTAKT Monika Hano ul. Ratuszowa 16, 37-700 Przemyśl Agent 11111849/A

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl

Współpraca z zakładami ubezpieczeń

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń:

 • COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
 • INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

Wynagrodzenie dystrybutora

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagentowi w następujący sposób:

 1. Telefonicznie pod numerem 16 678-68-64
 2. Mailowo na adres: kontakt@ubezpieczenia.przemysl.pl
 3. Pisemnie na adres siedziby: ul. Ratuszowa 16, 37-700 Przemyśl
 4. Ustnie lub pisemnie podczas wizyty w siedzibie agenta ul. Ratuszowa 16, 37-700 Przemyśl

Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów, klient może wystąpić do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

  PLIKI DO POBRANIA
 • icopobierz | Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń
Do góry
Copyright © 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms
 • Dzisiaj: 25
 • Wszystkich: 12023