Polityka prywatności

Polityka prywatności
Zasady przetwarzania danych osobowych przez
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe "Kontakt" Monika Hano

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych przez Monikę Hano, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe „Kontakt” (dalej: Usługodawca). Jeżeli korzystasz z usług oferowanych przez Usługodawcę lub odwiedzasz jego stronę internetową albo jego profil w mediach społecznościowych, Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe.

W takim przypadku Usługodawca jest administratorem Twoich danych osobowych. Dane administratora: Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe "Kontakt" Monika Hano z siedzibą w Przemyślu (37-700), przy ul. Ratuszowej 16, NIP 7951171058, REGON 651417894.

Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą m.in. wysyłając wiadomość na następujący adres kontakt@ubezpieczenia.przemysl.pl lub dzwoniąc pod następujący nr telefonu: 16 678-68-64, 16 678-86-20

W sytuacji gdy zawierasz za pośrednictwem Usługodawcy umowę ubezpieczenia z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym lub prosisz o ofertę ubezpieczeniową, to Towarzystwo staje się administratorem Twoich danych osobowych. W takim przypadku zostaniesz odrębnie poinformowana lub poinformowany o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Towarzystwo. Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym dane w imieniu administratora.

Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Jakie dane osobowe przetwarza Usługodawca?

W związku z działalnością Usługodawcy, może on przetwarzać szereg danych osobowych, takich jak:

1) dane dotyczące korzystania ze strony internetowej Usługodawcy - są to dane o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, adres IP, informacje o stosowanej przeglądarce internetowej albo dane zapisane w ramach plików cookies lub podobnie działających urządzeń. Podstawą do przetwarzania tych danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Prawnie uzasadniony interes Usługodawcy związany jest z koniecznością kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony, prowadzeniu działań marketingowych czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

2) dane dotyczące odwiedzin na profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych - na stronie internetowej Usługodawcy znajduje się wtyczka portalu społecznościowego Facebook. W tym zakresie podmiot ten korzysta z plików cookies, które mogą być zapisane na Twoim urządzeniu zgodnie z postanowieniami dot. plików cookies, znajdującym się w dalszej części Polityki prywatności. Jeżeli jesteś użytkownikiem tego portalu, uzyska on informację o odwiedzeniu przez Ciebie strony internetowej Usługodawcy i powiąże fakt wejścia na stronę z Twoją osobą. Dodatkowo, Usługodawca posiada na portalu społecznościowym Facebook własny fanpage, który służy do promocji działalności Usługodawcy. Przetwarzane dane osobowe w tym zakresie mogą obejmować dane osób wchodzących na fanpage, dokonujących polubieni postów, komentujących posty lub obserwujących fanpage. Usługodawca może kierować do Ciebie treści marketingowe za pośrednictwem tego portalu (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z jego regulaminem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora danych. Podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3) dane zapisane w ramach wiadomości e-mail, formularzy kontaktowych lub podane w wiadomościach SMS albo w toku rozmów telefonicznych - w sytuacji gdy korzystasz z formularza kontaktowego na stronie internetowej Usługodawcy, dzwonisz do usługodawcy lub wysyłasz wiadomość e-mail albo SMS do Usługodawcy i wysyłasz wiadomość, przetwarza on Twoje dane osobowe (zawarte w treści formularza lub wiadomości) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4) dane podane Usługodawcy w celu wysyłania wiadomości marketingowych lub przypomnień o kończącym się terminie ochrony ubezpieczeniowej - w przypadku gdy wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, będzie mógł on Cię informować o zbliżającym się terminie zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, którą jesteś objęty. Podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który wskazuje, że dane mogą być przetwarzane w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odpowiedniej zgody. Dodatkowo w przypadku wyrażenia innych zgód, Usługodawca będzie mógł wysyłać Ci komunikaty marketingowe np. na Twój adres e-mail albo wykonywać połączenia telefoniczne w celu przedstawienia Ci swojej oferty. Podstawą do przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest również zgoda (przepis art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne (art. 172 ust. 1) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10 ust. 1 i 2).

5) dane podane Usługodawcy w celu przekazania ich Towarzystwu Ubezpieczeniowemu - szereg danych, które podajesz Usługodawcy w celu zawarcia umowy ubezpieczenia lub przygotowania oferty ubezpieczeniowej, przetwarzany jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Zasady przetwarzania w tym zakresie zostaną Ci przedstawione w odrębnym obowiązku informacyjnym, przygotowanym przez dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Dane te będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy pomiędzy Tobą a Towarzystwem oraz spełnienia przez Towarzystwo obowiązków nałożonych na nie na podstawie przepisów prawa.

Jak długo Usługodawca przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę przez następujący okres:

1) w zakresie w jakim dane dotyczą odwiedzin osoby na stronie internetowej Usługodawcy - przez okres korzystania ze strony oraz przez okres do roku od momentu odwiedzin na stronie. Niezależnie od tego, dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są do momentu usunięcia plików cookies przez użytkownika,

2) w zakresie w jakim dane dotyczą odwiedzin na fanpage Usługodawcy na Facebooku - dane są przetwarzane przez okres korzystania z fanpage (także polubień, komentowania czy obserwowania) oraz przez okres do 30 dni od dnia odwiedzin na fanpage lub na stronie internetowej Usługodawcy,

3) w zakresie w jakim obejmują one kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularzy kontaktowych, wiadomości e-mail lub telefonu - dane są przetwarzane przez okres trwania kontaktu oraz do 3 miesięcy od momentu jego zakończenia,

4) w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody.

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

W związku z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, w celu prawidłowego świadczenia usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) Google Inc oraz Google IrelandLtd - podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi umożliwiające analizę ruchu w ramach aplikacji oraz sposobów wykorzystywania Aplikacji przez Użytkowników oraz wskazania miejscowości określonej przez Użytkownika w ramach usługi Google Maps,

b) Facebook Inc oraz Facebook IrelandLtd - podmiotowi będącemu właścicielem portalu społecznościowego Facebook, umożliwiającemu rejestrację w ramach Aplikacji za pośrednictwem konta Facebook oraz umożliwiającemu wyświetlanie reklam osobom, które weszły na stronę internetową Usługodawcy lub skorzystały z Aplikacji,

c) podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, tzn. KEI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

d) podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi księgowe - Krystynie Jajuga z siedzibą w Przemyślu.

W związku z korzystaniem przez nas z usług Google oraz Facebook, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Google Inc oraz Facebook Inc. Podmioty te przystąpiły i uczestniczą w programie Tarcza Prywatności, zapewniającym odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych względem osób, których dane dotyczą, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do:

 1. żądania od Usługodawcy potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do nich,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika - w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 7. żądania przeniesienia danych, które go dotyczą,
 8. wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych może być warunkiem zawarcia umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Pliki Cookies lub podobnie działające algorytmy oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem którychkorzystasz ze strony internetowej.

Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować stronę internetową Usługodawcy indywidualnie każdemu z użytkowników. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.

W momencie wejścia na stronę internetową wyświetlana jest informacja o korzystaniu z plików cookies w ramach strony. Każdy użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookiesdo swojego Urządzenia. W przypadku wykorzystania tej opcji, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej w ramach Urządzenia bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu mobilnym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami Cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

  PLIKI DO POBRANIA
 • icopobierz | Polityka prywatności
Do góry
Copyright © 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms
 • Dzisiaj: 25
 • Wszystkich: 12023