Ubezpieczenia firm

Każdy przedsiębiorca wie, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z dużą odpowiedzialnością i ryzykiem. Dlatego też warto pomyśleć o zabezpieczeniu siebie, majątku firmy i pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej lub do upadku firmy.

Podejmując decyzję o ubezpieczeniu firmy zrób to rozsądnie i wybierz właściwy dla profilu Twojej działalności zakres ubezpieczenia. Może on obejmować ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, stłuczenia, dewastacji.

Przedmiotem ochrony mogą być objęte:

  • budynki, budowle, lokale,
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie, urządzenia techniczne,
  • środki obrotowe: towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
  • nakłady inwestycyjne,
  • mienie przyjęte w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
  • mienie osobiste pracowników,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników,
  • koszty stałe działalności oraz utrata zysku w czasie przerwy lub zakłócenia działalności na skutek wystąpienia szkody

Dopełnieniem takiego ubezpieczenia niech będzie ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przedsiębiorcy za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność Cywilna zapewnia ochronę Tobie jako przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Jeżeli jesteś zainteresowany zawarciem tego ubezpieczenia to zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą.
Przedstawimy Ci wówczas Ogólne Warunki Ubezpieczenia i odpowiemy na Twoje pytania.

Do góry
Copyright © 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms
  • Dzisiaj: 25
  • Wszystkich: 12023