Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia grupowe dla firm

Grupowe ubezpieczenie na życie, to elastyczny produkt o szerokim zakresie ochrony zapewniający Twoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Zapewnia pomoc finansową w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak: choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć, pobyt w szpitalu, urodzenie się dziecka czy leczenie operacyjne. Obejmuje swoim zakresem życie i zdrowie nie tylko ubezpieczonego pracownika, ale także ich małżonków, partnerów oraz pełnoletnie dzieci. Grupowe ubezpieczenie na życie, to produkt dedykowany odpowiedzialnym Pracodawcom, którzy nie tylko troszczą się o zdrowie i satysfakcję swoich pracowników, ale także dbają o swój wizerunek jako Pracodawcy.

Ubezpieczenia grupowe „grupa otwarta” - ubezpieczenia o charakterze podobnym do ubezpieczeń grupowych, ale dostępne dla osób indywidualnych.

Ubezpieczenie grupowe przeznaczone jest dla:

 • osób pracujących (w przypadku gdy w zakładzie pracy brak takiego ubezpieczenia grupowego albo warunki ubezpieczenia nie odpowiadają Twoim potrzebom),
 • osób nie pracujących,
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę zlecenie, umowę o dzieło,
 • osób wykonujących wolne zawody,
 • matek, ojców wychowujących dzieci.

Dodatkowe korzyści:

 • ochrona życia i zdrowia pracowników i ich rodzin,
 • polisa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie,
 • umowa zabezpiecza finansowo pracownika i jego rodzinę na wypadek nagłych zdarzeń losowych obejmujących m.in. śmierć, nieszczęśliwy wypadek, choroba,
 • brak badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia,
 • możliwość indywidualnej kontynuacji przez pracownika po ustaniu stosunku pracy,
 • świadczenia ubezpieczeniowe nie są opodatkowane podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn,
 • w przypadku gdy to Pracodawca opłaca składkę, wówczas nie ma obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
 • opłacana przez Pracodawcę składka ubezpieczeniowa może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Ubezpieczenie grupowe dla firm możliwe jest już od 2 osób w grupie.


Jeżeli jesteś zainteresowany zawarciem któregokolwiek z wymienionych wyżej ubezpieczeń to zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą.
Przedstawimy Ci wówczas Ogólne Warunki Ubezpieczenia i odpowiemy na Twoje pytania.

Do góry
Copyright © 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms
 • Dzisiaj: 25
 • Wszystkich: 12023