Ubezpieczenia szkolne

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - popularne NNW szkolne

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) jest najpopularniejszym ubezpieczeniem wśród dzieci, młodzieży i studentów. Najczęściej nazywane jest ubezpieczeniem szkolnym. Może być zawarte indywidualnie lub w formie ubezpieczenia grupowego. Wtedy ubezpieczającym jest szkoła bądź uczelnia.
Coraz więcej rodziców czy studentów decyduje się na indywidualne wykupienie ubezpieczenia. Daje im to gwarancję, że ubezpieczenie będzie szyte na ich miarę i będzie obejmowało zakres dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu NNW przez 24 godziny na dobę, bez względu na miejsce w jakim przebywa Ubezpieczony. Zakres ubezpieczenia może obejmować takie następstwa nieszczęśliwych wypadków jak: śmierć ubezpieczonego, trwałe inwalidztwo, zwichnięcia i złamania kości, oparzenia, pogryzienie przez psa, ukąszenia owadów, śmierć rodzica /opiekuna w wyniku NNW. Ponadto dodatkowo możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową m.in. o pobyt w szpitalu w wyniku NNW, pobyt w szpitalu w wyniku choroby, koszty leczenia, odmrożenia, poważne zachorowania, koszty leczenia stomatologicznego, wyczynowe uprawiane sportów, jak również o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym oraz w związku z odbywaniem praktyk uczniowskich.

Za naszym pośrednictwem możesz zawrzeć ubezpieczenie NNN szkolne online. Aby to zrobić przejdź do „Kup online”.


Jeżeli jesteś zainteresowany zawarciem tego ubezpieczenia w biurze to zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą.
Przedstawimy Ci wówczas Ogólne Warunki Ubezpieczenia i odpowiemy na Twoje pytania.

Do góry
Copyright © 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms
  • Dzisiaj: 25
  • Wszystkich: 12023